Home » Bez kategorii » Zakończenie realizacji projektu ekologicznego

Zakończenie realizacji projektu ekologicznego

W dniu 10.10. 2023r. zakończyliśmy działania związane z realizacją projektu ekologicznego „Czyste środowisko w naszych rękach”. Efektem podjętych działań było uświadomienie wagi odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody oraz zwracanie szczególnej uwagi na czystość środowiska w koło nas. Przypomnienie społeczności szkolnej i lokalnej zasad segregacji odpadów a także znaczenia takich działań dla środowiska naturalnego. Poprzez zabawę i udział w konkursach uczestnicy zdobyli umiejętność koordynacji wspólnych wysiłków, słuchania innych i udzielania im wsparcia oraz wzbogacili swoje kompetencje ekologiczne.

E. Cieniuch