Home » Bez kategorii » „Ciemno wsz?dzie, g??ucho wsz?dzie…” czyli niezwyk??e spotkanie z bohaterami „Dziad??w” cz. II A. Mickiewicza

„Ciemno wsz?dzie, g??ucho wsz?dzie…” czyli niezwyk??e spotkanie z bohaterami „Dziad??w” cz. II A. Mickiewicza

By??y w?dr??wki szlakiem Adama Mickiewicza w Wilnie, przyszed?? czas na poznanie kolejnych jego utwor??w. Jedno z kolejnych przedstawie?? / 18.10.2017 r./ przygotowane przez Teatr M??odego Pokolenia zago??ci??o w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kr??la W.Jagie????y w Parczewie. „Dziady” cz. II Adama Mickiewicza to przede wszystkim niezwyk??y obrz?d, tajemniczy rytua??, w kt??rym ??ywi nawi?zuj? kontakt z umar??ymi, ??wiat realny przenika si? i zespala z nadzmys??owym, tworz?cym universum przebogate w emocje i znaczenia. Niejako warunkiem spe??nienia obrz?du jest wsp????uczestniczenie w nim widz??w, inaczej, bardziej emocjonalnie we?? zaanga??owanych ni?? podczas „zwyk??ego” ogl?dania spektaklu. To ryzykowne zawsze za??o??enie w tym przypadku wcale nie wydaje si? „na wyrost”. Spektakl szalenie sugestywny, o wielkiej urodzie plastycznej i muzycznej, aktorsko bardzo wyrazisty i zdyscyplinowany. Odpowiedzialni: p. Z.Zaj?czkowska i p.W.Jakubas