Home » Bez kategorii » Babcia, Dziadek czyta dzieciom ulubion? bajk?

Babcia, Dziadek czyta dzieciom ulubion? bajk?

WordPress Image Gallery Plugin

W Oddzia??ach Przedszkolnych O ?A? i O ?B? naszej szko??y trwa akcja ?Babcia, Dziadzio czyta dzieciom swoj? ulubion? bajk??. W wybrane dni tygodnia babcia lub dziadek czyta bajk? dzieciom w klasie, do kt??rej ucz?szcza ich wnuczka lub wnuczek. Nast?pnie rozmawiaj? na temat przeczytanego tekstu. Dziadkowie ch?tnie opowiadaj? o szkolnych czasach z ich dzieci??stwa. Spotkanie ko??czy si? s??odkim pocz?stunkiem i herbatk?. Wyrazem wdzi?czno??ci dziadkom za przybycie jest wr?czana przez dzieci okoliczno??ciowa laurka z grupowym zdj?ciem i s??owami podzi?kowania.