Home » Bez kategorii » Wyniki Og??lnopolskiej Olimpiady Mitologicznej

Wyniki Og??lnopolskiej Olimpiady Mitologicznej

Dnia 14 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Parczewie zosta??a przeprowadzona Og??lnopolska Olimpiada Mitologiczna. Celem olimpiady by??a popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzen religijnych staro??ytnej Grecji i Rzymu. Ka??dy z uczni??w m??g?? uzyska? maksymalnie 240 punkt??w. Uczennica klasy IIc  Aleksandra Bartnicka uzyska??a 216 punkt??w i zaj???a 13 miejsce otrzymuj?c tytu?? i  dyplom laureata Og??lnopolskiej Olimpiady Mitologicznej. Pozostali uczniowie to: Maciej Markowski z klasy IIa 198 pkt i  22 miejsce, Justyna Filipek z klasy IIa 184 pkt i  29 miejsce, Dorota Filipek z klasy IIa 180 pkt i 31 miejsce, Mi??osz Panasiuk z klasy IIc 168 pkt i  37 miejsce oraz Szymon Bylicki z klasy IIc 166 pkt i zaj??? 38 miejsce. Opiekun p.W.Jakubas.

Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratuluj? uzyskanych wynik??w i zapraszam do udzia??u w kolejnych konkursach.