Home » 2017 (Page 3)

Yearly Archives: 2017

Babcia, Dziadek czyta dzieciom ulubion? bajk?

WordPress Image Gallery Plugin

W Oddzia??ach Przedszkolnych O ?A? i O ?B? naszej szko??y trwa akcja ?Babcia, Dziadzio czyta dzieciom swoj? ulubion? bajk??. (więcej…)

Jesienne niebo

WordPress Image Gallery Plugin

Nawet w pochmurny, listopadowy dzie??, dzieci z integracyjnego Oddzia??u Przedszkolnego nie nudz? si?. W czasie zaj?? plastycznych, (więcej…)

Og??lnopolski Test Ortograficzny

Test ortograficzny zosta?? przeprowadzony 24 pa??dziernika 2017r. w trzech grupach wiekowych i sprawdza?? zasady ortograficzne na poziomie gimnazjalnym. (więcej…)

Czy marzenia si? spe??niaj? ? Cudowne spotkanie z aktorami Teatru Osterwy w Lublinie Halszk? Lehman i Paw??em Kosem.

WordPress Image Gallery Plugin

W poniedzia??ek uczniowie   naszej szko??y uczestniczyli w spotkaniu  z aktorami Teatru Osterwy w Lublinie Halszk? Lehman i Paw??em  Kosem. (więcej…)

VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Na Temat Szkodliwo??ci Palenia Papieros??w

W dniu 16.11.2017r. w Urz?dzie Miejskim w Parczewie odby?? si? VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Na Temat Szkodliwo??ci Palenia Papieros??w.  (więcej…)

Wystawa z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodleg??o??ci przez Polsk?

Z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodleg??o??ci przez Polsk? w naszej szkole przygotowana zosta??a wystawa po??wi?cona temu wa??nemu wydarzeniu . (więcej…)

Wyniki szkolnego etapu konkursu wiedzy o chorobach zaka??nych

Dnia 08.11.2017r. w naszej szkole odby?? si? konkurs wiedzy o chorobach zaka??nych. W konkursie wzi???o udzia?? 17 uczni??w. Do nast?pnego etapu przechodz?:

  • Julia D?browska – II b
  • Magdalena Kwiatkowska – II b
  • Oliwia Chrustowska – II a

Opiekun konkursu: p. Ewelina Kuliczanka

AKTYWNA PRACA ?WIETLICY SZKOLNEJ DLA ?MALUSZK??W?

WordPress Image Gallery Plugin

?wietlica szkolna dla klas 0 ?? IV szko??y podstawowej dnia 4 wrze??nia 2017r. rozpocz???a swoj? dzia??alno??? po raz pierwszy w nowo utworzonej szkole (więcej…)

Poezja sercem pisana ?? niezwyk??e spotkanie z Arturem Mo??cickim w bibliotece

WordPress Image Gallery Plugin

,,Zdradz? Wam tajemnic?: Nie czytamy poezji dlatego, ??e jest ??adna. Czytamy j?, bo nale??ymy do gatunku ludzkiego a cz??owiek ma uczucia. (więcej…)

Zaj?cia biblioteczne w Miejsko -Gminnej Bibliotece Publicznej

WordPress Image Gallery Plugin

W pa??dzierniku i listopadzie  uczniowie kl. IVa, IVb, VIIa, VIIb wraz z opiekunami pani? Iz? Bzom? oraz pani? Alin? Rokick? uczestniczyli w zaj?ciach organizowanych w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Parczewie. (więcej…)